JUDr Dalibor Gruza PhD    

český jazyk/ working English language/ deutsche Arbeitssprache/ langue française de travail


Bible Kralická, Nový zákon, Matouš 5, 25 Vejdi v dobrou vůli (tj. smiř se, má poznámka) s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře. 26 Amen pravím tobě: Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš./

ENGLISH: Bible, King James Version, New Testament, Matthew 5, 25 Agree with your adversary quickly, whiles you are in the way with him; lest at any time the adversary deliver you to the judge, and the judge deliver you to the officer, and you be cast into prison. 26 Verily I say to you, Though you shall by no means come out there, till you have paid the uttermost farthing. (corrected)

dummasaryk myfoto fotocecha

vahy


Účetní, (podnikový)právník, nezapsaný mediátor:

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., IČO 69739781, tel. 00420 534008871, 00420 721208595, Svat. Čecha 247/5, 69301 Hustopeče u Brna, Czech Republic 

email: daliborgruza2@seznam.cz , web: http://www.czechlawfirm.comz/