ÚČETNÍ KANCELÁŘ - JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. - účetní a podnikový právník
    

1) JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-účetní a podnikový právník / accountant and firm lawyerme2

za příznivé náklady i pro malý počet účetních dokladů i ONLINE vysoce kvalitní a profesionální jak účetní služby (včetně poradenství) tak 250 Kč/ hod. práce podnikového právníka / for favorable costs also for small number of accounting documents also ONLINE high-quality and professional both accountant services (including consultations) and 250 CZK/ hour work of firm lawyer
Vstupte(Enter)↓:

vlajkaczČESKY  engosnENGLISH and multilingual mechanical translation from other languages


Účetní a podnikový právník ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, informuje spotřebitele, že příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) mezi ním a účetním je pro oblast poskytování účetních služeb Česká obchodní inspekce

       

sidlo vahy fotocecha

   

2) Za příznivé náklady jednoduchý unikátní "Program oddlužení pro insolvenční správce", cena licence 2.500,- Kč bez DPH za 10 počítačů nabyvatele a 5.000,- Kč bez DPH za neomezené množství počítačů nabyvatele, pro automatické vedení insolvenčního řízení oddlužením formou splátkového kalendáře se softwarovým příslušenstvím JUDr. Dalibora Grůzy Ph.D. dlouholetého insolvenčního správce a počítačových odborníků bez nutnosti aktualizací